Postavke tekuće godine u PANTHEON-u

Prilikom pokretanja PANTHEON-u novoj godini dobijete poruku kao na slici ispod. Dovoljno je samo da odaberete opciju ”Popravi svima” ukoliko želite da nastavite sa radom u 2018.godini, a PANTHEON kao tekuću godinu postavi 2018. Ili možete kliknuti na tipku X (Exit) i možete nastaviti sa radom, a PANTHEON zadano još uvijek vidi 2017.godinu. Svakako, možete…