Pantheon rješenja

Pantheon rjesenja

Pantheon rjesenja

eRačun

modul
 • Servis Moj-eRačun je informacijski posrednik za slanje i primanje elektroničkih računa, odnosno elektroničku razmjenu računa između pošiljatelja i primatelja, i upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja i arhiviranja eRačuna.

ArsFinInfo

modul
 • Modul za prikazivanje financijskih podataka kupca na dokumentu izdavanja ili ponude
 • Limit
 • Otvorena potraživanja
 • Dospjela potraživanja
 • Potvrđene narudžbe
 • Otpremnice
 • Neknjižene fakture…

Unos putem barkoda

modul
 • Modul se koristi za primanje/izdavanje robe putem:
  • barkoda proizvoda
  • barkoda kutije s vlastitim barkodom
 • Modul prepoznaje da li je barkod pojedinačni ili zbirni, te se zaprima količina koja se nalazi u kutiji ako se radi o zbirnom barkodu ili 1kom ako se radi o pojedinačnom barkodu
Pantheon rjesenja

Automatske opomene

modul
 • Pantheon u željenoj frekvenciji šalje opomene emailom kupcima s otvorenim računima
 • Frekvencija slanja se može podesiti
 • Rok dana starosti računa se može podesiti
 • Osobe za primanje opomena se posebno za ovu namjenu podešavaju u šifrantu subjekata
Pantheon rjesenja

ArsSelva

mobilna aplikacija + modul + servis za sinkronizaciju
 • Prikupljanje podataka o siječi i otpremi trupaca u šumi
 • Podaci se prikupljaju na ručnom terminalu te se svi podaci sinkroniziraju između Pantheona i mobilne aplikacije
 • Rješenje uključuje:
  • mobilnu aplikaciju
  • Pantheon rješenje
  • rješenje za sinkronizaciju
Pantheon rjesenja

Charter

modul + servis za sinkronizaciju
 • Modul za spajanje charter booking programa s Pantheonom