Porezna reforma 2021. — Promjene propisa u primjeni od 1.1.2021.

U 2021. godini smanjuju se stope oporezivanja porezom na dohodak koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti:• porezna stopa od 24% smanjuje se na 20%• porezna stopa od 36% smanjuje se na 30%• porezna stopa od 12% smanjuje se na 10% Potrebno je napraviti promjene u Pantheonu prije obračuna…